ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων διάδοσης πληροφοριών και επαφών για το κοινό. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) αποτελούν μέρος αυτού του δικτύου.

MONAΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) λειτουργεί από 1.1.2002 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη, και παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για θέματα κρατικών ενισχύσεων…

ΜοΠαΔιΣ

H Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1.1.1997 στην Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη νομική συμβουλευτική υποστήριξη κατά την δημοπράτηση συμβάσεων έργων & τεχνικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του πρωτότυπου και παράγωγου κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, που εκδίδεται από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1981 υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη, και ακολουθεί, από τα πρώτα κιόλας στάδια, την πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.