Ανακοινώσεις

175 Στοιχεία

01/09/2008 08:10

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Οικονομολόγου [έληξε]

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προκηρύσσει δύο θέσεις επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες, για την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονεί. Οι υποψήφιοι πρέπει: – να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικών Επιστημών, με έμφαση στα Λογιστικά και Φοροτεχνικά, ή – να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ τμήματος Οικονομικών Επιστημών με έμφαση […]

Περισσότερα
13/06/2008 08:11

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος [έληξε]

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προκηρύσσει μία θέση επιστημονικού συνεργάτη με ειδίκευση στα οικονομικά, για την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονεί. Οι υποψήφιοι πρέπει: να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικών Επιστημών με έμφαση στα Λογιστικά και Φοροτεχνικά. να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και […]

Περισσότερα
23/10/2007 08:11

Προκήρυξη Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» [έληξε]

Το Κεντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου προκηρύσσει δύο υποτροφίες «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες θα είναι διάρκειας 12 μηνών (με έναρξη την 1η Δεκεμβρίου 2007) και έχουν αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο […]

Περισσότερα
12/09/2007 08:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (…συνέχεια) [έληξε]

Σε συνέχεια της από 11/7/2007 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΔΕΟΔ, καταρτήστηκε κατάλογος νομικών επιστημόνων για την στελέχωση των ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

Περισσότερα
11/07/2007 08:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [έληξε]

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ενδιαφέρεται να καταρτίσει κατάλογο νομικών επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να απασχολούνται για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται στο Κέντρο. Η μορφή της απασχόλησης θα λαμβάνει κατά περίπτωση την μορφή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση, καθώς και της συμβάσεως έργου. Οι υποψήφιοι […]

Περισσότερα