Ανακοινώσεις

173 Στοιχεία

23/10/2007 08:11

Προκήρυξη Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» [έληξε]

Το Κεντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου προκηρύσσει δύο υποτροφίες «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες θα είναι διάρκειας 12 μηνών (με έναρξη την 1η Δεκεμβρίου 2007) και έχουν αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο […]

Περισσότερα
12/09/2007 08:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (…συνέχεια) [έληξε]

Σε συνέχεια της από 11/7/2007 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΔΕΟΔ, καταρτήστηκε κατάλογος νομικών επιστημόνων για την στελέχωση των ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

Περισσότερα
11/07/2007 08:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [έληξε]

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ενδιαφέρεται να καταρτίσει κατάλογο νομικών επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να απασχολούνται για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται στο Κέντρο. Η μορφή της απασχόλησης θα λαμβάνει κατά περίπτωση την μορφή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση, καθώς και της συμβάσεως έργου. Οι υποψήφιοι […]

Περισσότερα