Ανακοινώσεις

162 Στοιχεία

12/09/2007 08:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (…συνέχεια) [έληξε]

Σε συνέχεια της από 11/7/2007 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΔΕΟΔ, καταρτήστηκε κατάλογος νομικών επιστημόνων για την στελέχωση των ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

Περισσότερα
11/07/2007 08:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [έληξε]

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ενδιαφέρεται να καταρτίσει κατάλογο νομικών επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να απασχολούνται για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται στο Κέντρο. Η μορφή της απασχόλησης θα λαμβάνει κατά περίπτωση την μορφή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση, καθώς και της συμβάσεως έργου. Οι υποψήφιοι […]

Περισσότερα