Ανακοινώσεις

175 Στοιχεία

05/01/2010 07:59

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων καθαριότητας [έληξε]

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων καθαριότητας του ΚΔΕΟΔ για το έτος 2010 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [κείμενο απόφασης]

Περισσότερα
17/12/2009 08:00

Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προς το ΚΔΕΟΔ [έληξε]

Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προς το ΚΔΕΟΔ για το έτος 2010 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [κείμενο απόφασης]

Περισσότερα
14/12/2009 08:00

Πρόσκληση συγγραφής άρθρων για την Συνθήκη της Λισαβόνας

Aγαπητοί συνάδελφοι, όπως προφανώς θα γνωρίζετε, η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπεγράφη επισήμως από τους αρχηγούς των κρατών μελών στις 13.12.2007, έχει πλέον κυρωθεί και από τα 27 κράτη μέλη, μετά την κατάθεση στη Ρώμη των κυρωτικών εγγράφων και από την Τσεχική Δημοκρατία. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η νέα Συνθήκη θα τεθεί σε […]

Περισσότερα
01/12/2009 08:01

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 7/2009 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής του (ΚΔΕΟΔ)» [έληξε]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 7/2009 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]

Περισσότερα
30/11/2009 08:01

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 8/2009 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη πολυμηχανήματος του ΚΔΕΟΔ» [έληξε]

Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλεί σε υποβολή προσφορών τους ενδιαφερόμενους για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]

Περισσότερα
23/11/2009 08:02

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμo 6/2009 για τον διαγωνισμό «Προμήθεια κινητών αρχειοθηκών βιβλιοθήκης» [έληξε]

Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλεί σε υποβολή προσφορών τους ενδιαφερόμενους για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια Κινητών Αρχειοθηκών Βιβλιοθήκης». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]

Περισσότερα
04/11/2009 08:03

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]

Διευκρινίσεις για τον ΠΙΝΑΚΑ A’ ΠΑΡΤΙΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (CPV 30192000-1) Α/Α 6: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με τον τίτλο: «Υλικά βιβλιοδεσίας για πλαστικοποίηση, διευκρινίζεται ότι η υπό προμήθεια ποσότητα αφορά 1 κουτί, μεγέθους Α4 (80 micron) και περιλαμβάνει 100 τεμάχια. Α/Α 7: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με τον τίτλο: […]

Περισσότερα
03/11/2009 08:03

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]

Διευκρινίσεις για τον ΠΙΝΑΚΑ Β ΠΑΡΤΙΔΑ 2: EKTYΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (CPV 30197630-1) Α/Α 3: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με τον τίτλο «Φωτογραφικό χαρτί», διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία μας δεν επιθυμεί τελικά την προμήθειά του. Κατά συνέπεια οι υποβάλλοντες προσφορά δεν πρέπει να συμπληρώσουν την τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο είδος. Εάν δε συμπληρωθεί κατά […]

Περισσότερα
30/10/2009 08:04

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]

Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 για την σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου με τιτλο: «Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων γραφείου, γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ» Κείμενο Διευκρινίσεων

Περισσότερα
19/10/2009 08:04

Υποβολή προσφορών για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ. [έληξε]

Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλεί σε υποβολή προσφορών τους ενδιαφερόμενους, για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων γραφείου, γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]

Περισσότερα