Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλα

75 Στοιχεία

Assessment of Coordinated Effects under the European Community Merger Regulation

Συγγραφέας: Ιoannis Kokkoris
Συλλογή: Working Papers
ISBN: 978-960-15-1925-8

Child protection in the framework of the Council of Europe (2)

Συγγραφέας: P. Naskou-Perraki / P. Papapaschalis
Συλλογή: Working Papers
ISBN: 960-15-0694-2

Black Sea Economic Cooperation, Basic Texts (1)

Συγγραφέας: P. Naskou - Perraki
Συλλογή: Working Papers
ISBN: 960-15-0440-0

Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

Συγγραφέας: Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου / Α. Στρατή / Ε. Μουαμελετζή / Δ. Αναγνωστοπούλου
ISBN: 960-15-0583-0

Η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης του δημοσίου τομέα (5)

Συγγραφέας: Β. Σκουρής/Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα / Σ. Ιωαννίδου - Ανδριώτη / Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού / Ν. Σακ
ISBN: 960-23-2099-0

Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο: Ευρετήριο 1981-1990

Συγγραφέας: Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα/ Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού / Α. Καραμήτσου
ISBN: 960-232-074-5

Τα κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία: Συλλογή αποφάσεων: 1981-1990

Συγγραφέας: Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα/Δ. Αναγνωστοπούλου/Ε. Αδαμαντίδου/ Α. Σγουρίδου
ISBN: 960-23-2074-5