Συλλογή: Working Papers

7 Στοιχεία

Σκοπό της σειράς “WORKING PAPERS” είναι να παρουσιάζει ξενόγλωσσες μελέτες και συλλογές κειμένων σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνών οργανισμών και διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.