Το κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία. Συλλογή αποφάσεων 1991-1995

Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 2002
ISBN: 960-15-0675-6

Ο τόμος αυτός αποτελεί τη συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε με τον πρώτο τόμο των ετών 1981-1990 και περιλαμβάνει τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια σε ζητήματα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, πρωτογενούς ή παραγώγου, κατά την περίοδο 1991-1995. Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο δημοσιεύονται οι αποφάσεις ταξινομημένες κατά δικαστήριο και κατά χρονολογική σειρά, μαζί με μία σύντομη περίληψή τους και πληροφορίες σχετικά με την δημοσίευσή τους σε άλλα περιοδικά και, ει δυνατόν, την πορεία της υπόθεσης. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν δύο ευρετήρια, ένα θεματικό και ένα νομοθετικό, έτσι ώστε η συλλογή να καταστεί ένας χρήσιμος οδηγός για τη νομική πράξη.