Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος: Σκέψεις, τάσεις και προοπτική. Πρακτικά Συνεδρίου 28 και 29 Οκτωβρίου 2001

Επιμέλεια: Κ. Γώγος
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 2002
ISBN: 960-15-0758-2

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ επ’ ευκαιρία της πρόσφατης ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος.