Συλλογή: Λοιπές Εκδόσεις

39 Στοιχεία

Στις εκδόσεις αυτές περιλαμβάνονται μελέτες που δεν εντάσσονται σε καμμία άλλη σειρά.

Υποδείγματα Προκηρύξεων Κοινοτικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΟΔΗΓΟΣ

Συγγραφέας: Έ. Αδαμαντίδου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
ISBN: 960-8190-02-9

Οι κοινοτικοί κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις – Οδηγός –

Συγγραφέας: Ε. Μουαμελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου, Αικ. Σγουρίδου
ISBN: 960-8190-01-0

Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

Συγγραφέας: Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου / Α. Στρατή / Ε. Μουαμελετζή / Δ. Αναγνωστοπούλου
ISBN: 960-15-0583-0

Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο: Ευρετήριο 1981-1990

Συγγραφέας: Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα/ Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού / Α. Καραμήτσου
ISBN: 960-232-074-5

Τα κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία: Συλλογή αποφάσεων: 1981-1990

Συγγραφέας: Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα/Δ. Αναγνωστοπούλου/Ε. Αδαμαντίδου/ Α. Σγουρίδου
ISBN: 960-23-2074-5