Συλλογή: Κείμενα Έρευνας

14 Στοιχεία

Στη σειρά “Κείμενα Έρευνας” δημοσιεύονται έρευνες που γίνονται στο ΚΔΕΟΔ από τους επιστημονικούς συνεργάτες και τους υποτρόφους, καθώς και ορισμένες εισηγήσεις που παρουσιάζονται στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνει το Κέντρο.

Η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης του δημοσίου τομέα (5)

Συγγραφέας: Β. Σκουρής/Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα / Σ. Ιωαννίδου - Ανδριώτη / Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού / Ν. Σακ
ISBN: 960-23-2099-0

Χρηματοπιστωτικές πτυχές της εσωτερικής αγοράς (3)

Συγγραφέας: Φ. Σπαθόπουλος/Π. Κυριακόπουλος
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ

Το οργανωτικό πλαίσιο του τουρισμού: Κοινοτική διάσταση και ελληνική νομοθεσία (4)

Συγγραφέας: Γ. Μουτσίου- Ευαγγελινού/Δ. Αναγνωστοπούλου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ

Κοινοτικό δίκαιο και δημόσιες επιχειρήσεις (1)

Συγγραφέας: Σ. Νέστωρ/Γ. Παπαστάμκος/Σ. Ιωαννίδου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ