Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, που εκδίδεται από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1981 υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη, και ακολουθεί, από τα πρώτα κιόλας στάδια, την πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδίδεται στα ελληνικά, ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπό την ευρεία έννοια του όρου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον κυρίως πάνω σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Εκδίδεται 4 φορές το χρόνο, ενώ ειδικά τεύχη παρουσιάζουν αφιερώματα σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική νομοθεσία, η Σύμβαση των Βρυξελλών στην διεθνή δικαιοδοσία, η ραδιοτηλεόραση, το περιβάλλον, τα προβλήματα στις συμβάσεις δημοσίων έργων, την εκπαίδευση και την διαφήμιση. Από το 2004 εκδίδεται ένα πέμπτο τεύχος το οποίο είναι ξενόγλωσσο (International Edition).

Τεύχη περιοδικού

Πληροφορίες

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Ιδιοκτήτες:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) Ικάρων 1, 55 102 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΣΘ) 26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

Εκδότες:

Ομ. Καθηγ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ, Πρόεδρος ΔΣΘ

Διευθυντής:

Ομ. Καθηγητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΕΟΔ

Γραμματεία:

B. TΖΩΡΤΖΗ, Δ.Ν. Σ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Χειρόγραφα για δημοσίευση και βιβλία για παρουσίαση ή βιβλιοκρισίες αποστέλλονται στην υπεύθυνη σύνταξης κ. Β Τζώρτζη
Επικ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Γραμματέα ΚΔΕΟΔ, Δικηγόρο
[email protected]
Ταχ. Θυρίδα 14
55 102 Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310486937

Εγγραφές συνδρομητών, παραγγελίες παλαιών τόμων, ανατύπων, εξόφληση συνδρομών:
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
κ. Αικατερίνη Μάρου
[email protected]
Δικαστικό Μέγαρο
26ης Οκτωβρίου 5
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 500874
Fax: 2310 500875

 

Ετήσιες Συνδρομές
Εσωτερικού - Εξωτερικού
Φυσικά πρόσωπα
€ 36
Νομικά πρόσωπα
€ 42
Φοιτητές - ασκούμενοι δικηγόροι
€ 18
Τιμή παλαιών τόμων
από 1981 έως 1990
€ 10
από 1991 έως 1993
€ 13
1994 και 1995
€ 15
1996
€ 18
1997 έως 2000
€ 30
2001 έως 2005
€ 36
Τιμή εκάστου τεύχους
€ 9