Νέες Εκδόσεις

17 Στοιχεία

19/09/2006 14:09

Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς. Σκέψεις και προβληματισμοί

Πρόλογος: Αθ. Γ. Καΐσης Επιμέλεια: Ζ. Παπασιώπη-Πασιά Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας ISBN: 978-960-15-1733-9

Περισσότερα
19/09/2006 14:09

Κοινοτικό Δίκαιο – 25 χρόνια εφαρμογής στην Eλλάδα

Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Κ. Π. Ηλιόπουλος Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας Χρονιά Έκδοσης: 2006 ISBN: 960-15-1693-x

Περισσότερα
18/09/2006 14:10

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων διάσωσης & αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Ν. Ε. Φαραντούρης Πρόλογος: Αθ. Γ. Καΐσης Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας ISBN: 978-960-15-1721-6

Περισσότερα
23/06/2006 14:11

ΣΔΙΤ – Ο ν. 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επιμέλεια: Αθ. Γ. Καΐσης Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλα Χρονιά Έκδοσης: 2006 ISBN: 960-15-1645-x

Περισσότερα
22/06/2006 14:12

Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο (1991-2001)

Πρόλογος:Ε. Κρουσταλλάκη Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Γ. Κτιστάκις Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας ISBN: 960-15-1586-0

Περισσότερα
28/03/2006 14:12

Δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κεκτημένο – Προβλήματα -Προοπτικές

Συγγραφέας: Α. Καμπανάρη / Δ. Ζημιανίτης Πρόλογος:Π. Νάσκου-Περράκη / Β. Κασκαρέλης Επιμέλεια: Π. Νάσκου Περράκη Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλα ISBN: 960-16-1607-7

Περισσότερα
11/01/2006 14:13

Διαφήμηση & Παρενόχληση. Σπαμ και Τηλεόραση

Πρόλογος: Π. Νάσκου-Περράκη Επιμέλεια: Φ. Ι. Κοζύρης, Κ.Π. θεοδωρίδης Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006 ISBN: 960-15-1560-7

Περισσότερα