Ανακοινώσεις

166 Στοιχεία

10/05/2019 11:18

Προκήρυξη δύο (2) Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη»

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου προκηρύσσει δύο υποτροφίες «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες θα είναι διάρκειας 12 μηνών (με έναρξη την 1η Ιουλίου 2019) και έχουν αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο […]

Περισσότερα
11/04/2019 11:19

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Βελιγράδι.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Support to strengthening migration management and asylum system in Serbia» με δικαιούχο χώρα τη Σερβία. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα: Να είναι […]

Περισσότερα
14/02/2019 11:21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Μπακού

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening the Institutional Capacity of the Intellectual Property Agency to Manage and Protect Intellectual Property Rights in Digital Networks («SICCA»)» με δικαιούχο χώρα το Αζερμπαϊτζάν. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο […]

Περισσότερα
06/02/2019 11:23

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στα Τίρανα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Further Strengthening the Competition Authority’ s capacities to protect the free and effective competition in the market» με δικαιούχο χώρα την Αλβανία. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει […]

Περισσότερα
15/11/2018 11:27

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας, προτίθεται να απασχολήσει για 20 ώρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και […]

Περισσότερα
12/11/2018 11:29

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σεμινάριο στη Λευκωσία

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου στο πλαίσιο της Δράσης «Training for a European Area of Justice» που υλοποιείται του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί δικηγόρους από την Ελλάδα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Frederick […]

Περισσότερα
09/11/2018 11:32

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2/2018 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2/2018 για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 2018, εκτιμώμενης ποσότητας δώδεκα (12) τόνων, προϋπολογισθείσας αξίας 12.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2018) [Απόφαση και Κείμενο της προκήρυξης]

Περισσότερα