Ανακοινώσεις

192 Στοιχεία

04/04/2023 15:05

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών/επιστημονικών συνεργατών του ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους δύο (2) ερευνητές/επιστημονικούς συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, έναντι μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν. 4354/2015) πλέον των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών. Οι ερευνητές/επιστημονικοί συνεργάτες […]

Περισσότερα
17/03/2023 11:37

Επικαιροποιημένη απόφαση σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ)  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (50/Α’) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» Τη με αρ. πρωτ. 24935/13.12.2018 απόφαση του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ με την οποία ενέκρινε το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΚΔΕΟΔ, […]

Περισσότερα
12/12/2022 11:19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», προτίθεται να απασχολήσει για 24 ώρες/4 ημέρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη […]

Περισσότερα
12/12/2022 09:35

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κατακύρωση στο ΚΔΕΟΔ Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning) στο Μαυροβούνιο

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning) στο Μαυροβούνιο με τίτλο “Improving the capacities of the AFCOS System bodies in the field of irregularities management – MN 20 IPA FI 01 22 TWL – EUROPEAID/174951/DD/AC T/ME”. Συγκεκριμένα, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, επιλέχθηκε η πρόταση που υποβλήθηκε από το ΚΔΕΟΔ […]

Περισσότερα
25/11/2022 15:18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Democracy and Media Freedom (DEMEDIA)

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Democracy and Media Freedom (DEMEDIA – ID:2020-3-BG01-KA105-094882) που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και διοργανώνεται υπό την εποπτεία του Κέντρου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων (Human resource development centre – HRDC, Βουλγαρία) από το Public Policy Institute (PPIF). Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης ως […]

Περισσότερα
29/08/2022 16:06

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 (κωδ. ΣΑ Ε5191 κωδ. Πράξης ΣΑ 2016ΣΕ51910022), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020», προτίθεται να απασχολήσει […]

Περισσότερα
29/08/2022 11:56

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Ισραήλ

  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο υπό προκήρυξη Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning “Promoting protection of labour rights of foreign workers” με δικαιούχο χώρα το Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο […]

Περισσότερα
15/06/2022

Στρογγυλό Τραπέζι: Η ανέλπιστη αφύπνιση του κοινωνικού δικαίου. Μαθήματα από τις κρίσεις

Τετάρτη  15 Ιουνίου 2022,16.30 (Κεντρική Ευρώπη)/ 17.30 (Αθήνα) Αιθ. 112 (Κτίριο Νομικής Σχολής, 1ος όροφος ) και διαδικτυακά  https://authgr.zoom.us/j/99678335540?pwd=TnJ4UlRyc2djQzhBcDdVN2tuSWFDZz09  (Meeting ID: 996 7833 5540, Passcode: 902987 )   Συμμετέχοντες/ουσες Χριστίνα Δεληγιάννη, ομότιμη καθηγήτρια Fréderic Guiomard, καθηγητής Άγγελος Στεργίου, καθηγητής Ιφιγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Αννιώ Κώνστα, επίκουρη καθηγήτρια Χαιρετισμός: Π. Γκλαβίνης, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής. Αφίσα […]

Περισσότερα