Ανακοινώσεις

193 Στοιχεία

27/05/2024 13:16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» για το ακ. έτος 2024-2025

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14). Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να επιλέξει μέχρι επτά (7) φοιτητές. Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται […]

Περισσότερα
23/04/2024 14:59

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) [Πράξη: Μισθοδοσία της ΜοΠαΔιΣ και της ΜΟΚΕ του ΚΔΕΟΔ, κωδικός ΟΠΣ 6003442, κωδικός ΣΑΕ 2023ΣΕ75170002 του Προγράμματος […]

Περισσότερα
22/01/2024 20:51

Επαναπροκήρυξη μίας (1) υποτροφίας «Δημητρίου Ευρυγένη»

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επαναπροκηρύσσει μία υποτροφία «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η υποτροφία θα διαρκέσει από την 16η Φεβρουαρίου 2024 έως την 15η Οκτωβρίου 2024 και έχει αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα Ευρωπαϊκού δικαίου. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό […]

Περισσότερα
09/01/2024 11:25

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ. Ο ερευνητής θα απασχοληθεί στην Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, με αντικείμενο την συμβουλευτική υποστήριξη των αναθετουσών αρχών σε θέματα […]

Περισσότερα
08/12/2023 15:42

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μία θέσης ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά) έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), και χρηματοδότηση από το Νέο ΕΣΠΑ.  Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της […]

Περισσότερα
08/12/2023 15:27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΚΔΕΟΔ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά) δύο (2) ερευνητές/επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), και χρηματοδότηση από το Νέο ΕΣΠΑ.  Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της […]

Περισσότερα
19/10/2023 12:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη του ΚΔΕΟΔ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, έναντι μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν. 4354/2015) πλέον των νομίμων εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. Το […]

Περισσότερα
27/09/2023 13:28

Ψήφισμα Ευάγγελου Βασιλακάκη

  Ψήφισμα Το Δ.Σ. του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με αφορμή τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Ευάγγελου Βασιλακάκη, κορυφαίου νομικού, καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και πρωτοπόρου σε θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε τα εξής: 1o να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος […]

Περισσότερα
19/09/2023 13:12

Ολοκλήρωση του Προγράμματος Διδυμοποίησης στο Μαυροβούνιο “Improving the capacities of the AFCOS System bodies in the field of irregularities management”

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκδήλωση λήξης του προγράμματος “Improving the capacities of the AFCOS System bodies in the field of irregularities management”, στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζεται το ΚΔΕΟΔ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας της Ελλάδας και το Τμήμα Καταπολέμησης Παρατυπιών και Απάτης του Υπουργείου Οικονομικών του Μαυροβουνίου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών του […]

Περισσότερα
28/08/2023 12:50

Προκήρυξη δύο υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο

Προκήρυξη δύο υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» [πλήρες κείμενο]

Περισσότερα