Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Democracy and Media Freedom (DEMEDIA – ID:2020-3-BG01-KA105-094882) που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και διοργανώνεται υπό την εποπτεία του Κέντρου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων (Human resource development centre – HRDC, Βουλγαρία) από το Public Policy Institute (PPIF). Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης ως εταίρος και το πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski, Bitola (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλήρες κείμενο)

Selection card