Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Democracy and Media Freedom (DEMEDIA – ID:2020-3-BG01-KA105-094882) που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και διοργανώνεται υπό την εποπτεία του Κέντρου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων (Human resource development centre – HRDC, Βουλγαρία) από το Public Policy Institute (PPIF). Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης ως εταίρος και το πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski, Bitola (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Η εφαρμογή του προγράμματος είναι προγραμματισμένη για το διάστημα από 21 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου (6 ημέρες), με επιφύλαξη για αναβολή σε μεταγενέστερο χρόνο ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέσω της συμπλήρωσης του συνημμένου εγγράφου (selection card) και της αποστολής του στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είναι η 5η Ιουλίου 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλήρες κείμενο)

Selection card