ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (1/2017) [Απόφαση και Κείμενο της προκήρυξης]