Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλεί σε υποβολή προσφορών τους ενδιαφερόμενους, για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του για το έτος 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Απόφαση και κείμενο της προκήρυξης]