Writer: Theodoros Galanis
Publisher: Ant. N. Sakkoulas
Avant-propos: Ev. Koutoupa-Rengakos
ISBN: 978-960-15-2279-1