Το Κεντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ενδιαφέρεται για την κάλυψη με σύμβαση έργου δύο (2) θέσεων προσωπικού διοικητικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από 01/01/2006 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξαετούς γυμνασίου.
  • να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά).
  • να έχουν πολύ καλή γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ: [email protected] μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009.