Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2005, ώρα 6 μ.μ. το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου διοργανώνει Ημερίδα στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης “Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη”. Το θέμα της Ημερίδας είναι “Παρενοχλητική Διαφήμιση και αφορά ιδίως στα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (ΣΠΑΜ) και τις τηλεοπτικές διακοπές».

Θα γίνουν εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς αλλά και εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών τόσο της Ευρώπης (Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής) όσο και της Ελλάδος (ΕΡΣ και ΑΠΔΠΧ) και παρεμβάσεις των Διαφημιστών, Παροχέων Υπηρεσιών και ΜΜΕ. Θα ακολουθήσει συζήτηση σε στρογγυλή τράπεζα.

Το σύγχρονο αυτό θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους νομικούς όσο και για τον επιχειρηματικό κόσμο και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΚΔΕΟΔ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ