ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: ΣΠΑΜ και Τηλεόραση»

4 Φεβρουαρίου 2005

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Προσφώνηση
Π.Νάσκου-Περράκη

Πρόεδρος: Καθηγητής Ε. Βενιζέλος

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
18.00

Εισαγωγή στο Θέμα
Ομοτ. Καθηγητής Φ. Κοζύρης

18.30

Τρέχουσες Ρυθμίσεις
(α) Ευρωπαϊκή Ένωση-Επιτροπή, Κοινωνία της Πληροφορίας
Γ. Παπαπαύλου
K. Χατζηφώτης
(β) Ελλάδα
Ζ. Καρδασιάδου, ΑΠΔΠΧ
Ρ. Μορώνης, ΕΣΡ

19.45

Διάλειμμα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
20.00

Παρεμβάσεις
Μ. Τσαγκατάκης (Forthnet)
Η. Χάντζος (Symantec)
Φ. Δραγανίδης (Microsoft)
Εκπρόσωποι διαφημιστών + ΜΜΕ

21.00

Στρογγυλή Τράπεζα
Ερωτήσεις και συζήτηση

21.30

Δεξίωση