Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) εκδίδεται από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 1981. Ιδρυτής και πρώτος διευθυντής της ήταν ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτριος Ευρυγένης. Η ΕΕΕυρΔ ασχολείται με το ευρωπαϊκό δίκαιο υπό την ευρεία έννοια του όρου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον κυρίως πάνω σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και διεθνούς οικονομικού δικαίου. Από τον Δεκέμβριο του 2004 εκδίδεται ένα πέμπτο τεύχος το οποίο είναι ξενόγλωσσο (International Edition).

Περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις – Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά

Το περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ» – ΔηΣΚΕ κ αγορά εκδίδονταν από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου μέσω των ειδικών Μονάδων του, της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ), της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) και της Μονάδας Δικαίου Ενέργειας (ΜοΔικΕ) από τις αρχές του 2004 έως και το 2015.

Το νομικό αυτό περιοδικό κυκλοφόρησε σε 3 τεύχη ανά έτος και περιελάμβανε ειδικές μελέτες, άρθρα, αποφάσεις κοινοτικών και εθνικών δικαστηρίων με σχολιασμό, βιβλιογραφία και όλες τις νομοθετικές εξελίξεις του δημόσιου ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου (Δημόσιες Συμβάσεις, ΣΔΙΤ, Κρατικές Ενισχύσεις, Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, Δημόσιο Δίκαιο Ανταγωνισμού, Απελευθέρωση Αγορών, Ενέργεια, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο και Τελωνειακό Δίκαιο). Από 01.01.2009 το περιοδικό διατίθετο και ηλεκτρονική έκδοση.

Περισσότερα

Βιβλιοθήκη Διεθνούς & Ευρωπαικού Οικονομικού Δικαίου

Η σειρά “Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου” έχει σχεδιαστεί ως συμβολή στην βιβλιογραφική υποδομή του επιστημονικού αντικειμένου του ΚΔΕΟΔ. Η εκδοτική αυτή προσπάθεια του ΚΔΕΟΔ, περιλαμβάνει γενικά έργα, μονογραφίες, συλλογές νομολογίας ή βιβλιογραφίας και συλλογικά έργα σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο του ΚΔΕΟΔ.

Περισσότερα

Κείμενα Επικαιρότητας

Σκοπός της σειράς “Κείμενα Επικαιρότητας” είναι να συγκεντρώνει με συστηματικό τρόπο την ειδησεογραφία, τον σχολιασμό και τις θεσμικές πράξεις που αφορούν αντικείμενα επικαιρότητας και επηρεάζουν την διεθνή και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή θέση της Ελλάδας. Μέσω της σειράς αυτής, το ΚΔΕΟΔ αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την μια μεριά το μηχανισμό τεκμηρίωσης που λειτουργεί στα πλαίσιά του και από την άλλη την ερευνητική του ομάδα. Λόγω του αντικειμένου τους τα Κείμενα Επικαιρότητας δεν έχουν τακτικό χρόνο έκδοσης.

Περισσότερα

Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη

Στην ειδική αυτή σειρά “ΤΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΥΓΕΝΗ” δημοσιεύονται οι ομιλίες που πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες ετήσιες επιστημονικές εκδηλώσεις.

Περισσότερα

Κείμενα Έρευνας

Στη σειρά “Κείμενα Έρευνας” δημοσιεύονται έρευνες που γίνονται στο ΚΔΕΟΔ από τους επιστημονικούς συνεργάτες και τους υποτρόφους, καθώς και ορισμένες εισηγήσεις που παρουσιάζονται στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνει το Κέντρο.

Περισσότερα

Working Papers

Σκοπό της σειράς “WORKING PAPERS” είναι να παρουσιάζει ξενόγλωσσες μελέτες και συλλογές κειμένων σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνών οργανισμών και διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Περισσότερα

εν ολίγοις

Από το 1998 το ΚΔΕΟΔ εκδίδει μηνιαίο τετρασέλιδο ενημερωτικό δελτίο για τις δραστηριότητες του, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν σε Υπουργεία, δημόσιες αρχές, ινστιτούτα, πανεπιστημιακούς, δικαστές, δικηγόρους, κ.ά.

Στο δελτίο καταγράφονται και οι σημαντικότερες εξελίξεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινοτική νομοθεσία. Η παλαιότερη έκδοση του δελτίου κυκλοφορούσε έως το 2006. Η επανέκδοση του δελτίου σε ανανεωμένη μορφή ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2009 και η αποστολή του είναι πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονική.

Περισσότερα