Εκδότης: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - ΚΔΕΟΔ

2 Στοιχεία

Οι κοινοτικοί κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις – Οδηγός –

Συγγραφέας: Ε. Μουαμελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου, Αικ. Σγουρίδου
ISBN: 960-8190-01-0