Εκδότης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας- Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα

3 Στοιχεία

Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

Συγγραφέας: Ν. Βασιλάκη - Μπουγιούκα
ISBN: 960-7848-00-4

Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών

Συγγραφέας: Ν. Βασιλάκη- Μπουγιούκα
ISBN: 960-7848-01-2