Εκδότης: ΚΔΕΟΔ

12 Στοιχεία

Χρηματοπιστωτικές πτυχές της εσωτερικής αγοράς (3)

Συγγραφέας: Φ. Σπαθόπουλος/Π. Κυριακόπουλος

Το οργανωτικό πλαίσιο του τουρισμού: Κοινοτική διάσταση και ελληνική νομοθεσία (4)

Συγγραφέας: Γ. Μουτσίου- Ευαγγελινού/Δ. Αναγνωστοπούλου

Κοινοτικό δίκαιο και δημόσιες επιχειρήσεις (1)

Συγγραφέας: Σ. Νέστωρ/Γ. Παπαστάμκος/Σ. Ιωαννίδου

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο: Αύγουστος -Σεπτέμβριος 1990 (1)

Συγγραφέας: Κ. Ιωάννου / Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού