Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλα - ΚΔΕΟΔ

1 Στοιχεία

Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Συγγραφέας: Β. Σκουρής και Συνεργάτες
ISBN: 960-15-1070-2