Χρηματοπιστωτικές πτυχές της εσωτερικής αγοράς (3)

Συγγραφέας: Φ. Σπαθόπουλος/Π. Κυριακόπουλος
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1990

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν στα πλαίσια εκδήλωσης που οργανώθηκε από το ΚΔΕΟΔ σχετικά με χρηματοπιστωτικά θέματα της εσωτερικής αγοράς.