Χρηματιστήριο και προστασία των επενδυτών- Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός και διεθνής οικονομικός χώρος (9)

Επιμέλεια: Σοφία Μεγγλίδου
Πρόλογος: Φ.Ι. Κοζύρης
Χρονολογία έκδοσης: 2000
ISBN: 960-15-0413-3

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και παρεμβάσεις που έγιναν στην Διημερίδα που οργάνωσε το ΚΔΕΟΔ για τις εξελίξεις στο Χρηματιστήριο. Οι εισηγήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα της πιο άμεσης επικαιρότητας, όπως η πρωτογενής εισαγωγή και διάθεση των νέων τίτλων για την άντληση κεφαλαίων, η σχέση χρηματιστή και επενδυτή και η διαμόρφωση τιμών και συναλλαγών στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισηγητές δεν περιορίστηκαν στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά συμπεριέλαβαν και τις Ευρωπαϊκές προοπτικές και επιπλέον επεκταθήκαν και σε συγκριτικές παρατηρήσεις από τον κόσμο του Αγγλοσαξωνικού δικαίου.

Τέλος σε παράρτημα παρατίθενται τα σχετικά κανονιστικά κείμενα. Ορισμένες από τις εισηγήσεις είναι στην αγγλική γλώσσα.