Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς αναζήτηση μίας νέας θεσμικής ταυτότητας (8)

Συγγραφέας: Γ. Παπαδημητρίου
Χρονολογία έκδοσης: 2000
ISBN: 960-15-0175-4