Το οργανωτικό πλαίσιο του τουρισμού: Κοινοτική διάσταση και ελληνική νομοθεσία (4)

Συγγραφέας: Γ. Μουτσίου- Ευαγγελινού/Δ. Αναγνωστοπούλου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1990

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει το κοινοτικό πλαίσιο του τουρισμού και τα σημεία τριβής της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική. Αποτελεί τη συμβολή του ΚΔΕΟΔ στο Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού.