Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ατομική σύμβαση εργασίας κατά την κοινοτική σύμβαση διεθνούς δικαίου του 1980 (3)

Συγγραφέας: Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου
Χρονολογία έκδοσης: 1984

Η έκδοση αυτή αποτελεί ερμηνευτικό οδηγό τόσο για το ειδικό αντικείμενο της, όσο και γενικότερα για τη Σύμβαση της ΕΟΚ (1980) για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της εποχής. Εισφέρει ακόμη στον ελληνικό νομικό διάλογο νέα στοιχεία από τις διεθνείς ζυμώσεις στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.