Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προβλήματα, πραγματοποιήσεις, προοπτικές (4)

Επιμέλεια: Π.Ν. Στάγκος
Πρόλογος: Δ. Ευρυγένης
Χρονολογία έκδοσης: 1984

Με το συλλογικό αυτό έργο επιχειρείται η ικανοποίηση της ανάγκης μιας συστηματικότερης μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάγκη που είναι ανάλογη προς τη σημασία του οργάνου.Περιλαμβάνει 13 μελέτες που έχουν γραφεί από νέους έλληνες νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες.