Τεχνικά εμπόδια στο ενδοκοινοτικό εμπόριο: Η περίπτωση των ειδών διατροφής (2)

Συγγραφέας: Ε. Μουαμελετζή
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1990

Μελέτη που παρουσιάζει τις κοινοτικές εξελίξεις στον τομέα των ειδών διατροφής, όπου τα τεχνικά εμπόδια καθίστανται ο κύριος τρόπος παρεμποδίσεως του ενδοκοινοτικού εμπορίου.