Τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: 1993-1994 (6)

Επιμέλεια: Α. Αλεξιάδης
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1995

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τα μετά το Μαάστριχτ κείμενα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των συνόδων: Κοπεγχάγης, Βρυξελλών, Κέρκυρας και Έσσεν.