Τα κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία: Συλλογή αποφάσεων: 1981-1990

Συγγραφέας: Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα/Δ. Αναγνωστοπούλου/Ε. Αδαμαντίδου/ Α. Σγουρίδου
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 1992
ISBN: 960-23-2074-5

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια σε ζητήματα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, πρωτογενούς ή παραγώγου, κατά την περίοδο 1981-1990. Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο δημοσιεύονται οι αποφάσεις ταξινομημένες κατά δικαστήριο και κατά χρονολογική σειρά, μαζί με μία σύντομη περίληψή τους και παραπομπές σχετικά με την δημοσίευσή τους, τον σχολιασμό τους και ει δυνατόν, την πορεία της υπόθεσης. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν δύο ευρετήρια, ένα θεματικό και ένα νομοθετικό, έτσι ώστε η συλλογή να καταστεί ένας χρήσιμος οδηγός για τη νομική πράξη.