Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση (Πρακτικά διημερίδας 15-16 Οκτωβρίου 2010) (14)

Επιμέλεια: Αναστάσιος Βαλτούδης
Χρονολογία έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-445-919-3

Στην παρούσα έκδοση δημοσιεύονται τα πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου προς τιμή του καθ. Μαριάνου Καράση.
Τα θέματα της πρώτης συνεδρίας αφορούν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Γενικούς Όρους Συναλλαγών, εξασφάλιση ενοχικών απαιτήσεων και παροχή εγγύησης από αφερέγγυα μέλη της οικογένειας. Η δεύτερη συνεδρία περιλαμβάνει κυρίως θέματα που σχετίζονται με την πώληση, καθώς και την καταληκτική ομιλία του τιμώμενου καθηγητή, στην οποία αναπτύσσονται οι σκέψεις του για ευρωπαϊκή μεθοδολογία του δικαίου.