Συγκρούσεις νόμων και κοινοτική έννομη τάξη (5)

Συγγραφέας: Χ.Ν. Ταγαράς
Χρονολογία έκδοσης: 1984

Η μελέτη αυτή απαντά στο ερώτημα εάν η κοινοτική νομοθετική στρατηγική επεκτείνεται και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο δε αυτό προσδιορίζεται και ο ρόλος του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 1984 με εισήγηση του καθηγητή κ. Δημητρίου Ευρυγένη,