Συγκριτική επιστήμη του δικαίου και διεθνές δίκαιο (4)

Συγγραφέας: Ι.Γ. Δεληγιάννης
Χρονολογία έκδοσης: 1992