Στον Αστερισμό της Ενωμένης Ευρώπης (CD-Rom)

Επιμέλεια: Ντιάνα Μπουγιούκα
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 2000
ISBN: 960-8190-00-2

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό CD-Rom που έχει στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον κυρίως των νέων και να τους ενημερώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δράση της, να τους παρουσιάσει τις εξελίξεις για όλα τα επίκαιρα θέματα και τέλος να τους διασκεδάσει. Οι επτά μεγάλες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει αφορούν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, το τί είναι η Ε.Ε., πώς λειτουργεί, τη διεύρυνση, τους νέους και την κοινωνία της πληροφορίας. Τέλος, συμπληρώνεται από ένα χρήσιμο ευρετήριο και ένα παιχνίδι γνώσεων.
Το CD-Rom αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ενίσχυση των ενεργειών ενημέρωσης που απευθύνονται στους νέους».