ΣΔΙΤ – Ο ν. 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επιμέλεια: Αθ. Γ. Καΐσης
Χρονολογία έκδοσης: 2006
ISBN: 960-15-1645-x

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο για την εκτέλεση δημόσιων έργων και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Ο θεσμός των Συμπράξεων, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του σε διάφορα κράτη, εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 3389/2005.
Οι νέες δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος για τις Συμπράξεις, αλλά και τα ζητήματα που θέτει αποτέλεσαν το αντικείμενο ειδικής Ημερίδας που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου τον Νοέμβριο του 2005.

Ο παρόν τόμος, τον οποίο επιμελείται ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ, καθηγητής Αθανάσιος Γ. Καΐσης και προλογίζει ο Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθηγητής Γιώργος Μέργος, συγκεντρώνει στο πρώτο μέρος του τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα. Το δεύτερο μέρος του τόμου περιλαμβάνει, σε παράρτημα, μια χρηστική συλλογή εθνικών και κοινοτικών νομοθετημάτων και σχετικών κειμένων και κλείνει με επιλεγμένη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.