Προσχώρηση και συμμετοχή της Ελλάδος στις Ευρώ

Επιμέλεια: Π.Ν. Στάγκος/Γ. Μουτσ^
Πρόλογος: Α.Α. Φατούρος
Χρονολογία έκδοσης: 1987