Προς μία διεθνή ανθρωπιστική τάξη: τα διεθνή ποινικά δικαστήρια (8)

Επιμέλεια: Π. Νάσκου - Περράκη
Χρονολογία έκδοσης: 2000
ISBN: 960-15-0208-4

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα πρακτικά και τις ομιλίες που ανακοινώθηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ στις 10 Μαΐου 1999 σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ειδικότερα τα διεθνή ποινικά δικαστήρια. Ο τόμος συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικές υποθέσεις που εκδικάστηκαν ενώπιον των ad hoc Ποινικών Δικαστηρίων της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα, ενώ παρατίθεται ενδεικτικά σχετική ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.