Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (13)

Επιμέλεια: E. Mουαμελετζή
Πρόλογος: Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου
Χρονολογία έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-15-2223-4

H παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα πρακτικά και τις εισηγήσεις της ημερίδας που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Στις εισηγήσεις των ομιλητών παρουσιάζεται και αναλύεται εκτενώς το έργο της νεοπαγούς αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη σημαντικών καταναλωτικών διαφορών που συνδέονται με τους τομείς των τραπεζικών δραστηριοτήτων, των ασφαλιστικών εταιριών, των κέντρων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων και των αεροπορικών εταιριών.