Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου: Θεσμικές Διαστάσεις (13)

Συγγραφέας: Π. Νάσκου - Περράκη
Χρονολογία έκδοσης: 2000
ISBN: 960-15-0243-2

H προσπάθεια συνεργασίας των κρατών του Ευξείνου Πόντου άρχισε το 1992 σταδιακά για να ολοκληρωθεί την 1η Μαϊου 1999 με τη θέση σε ισχύ του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η μελέτη παρουσιάζει τις θεσμικές διαστάσεις του νέου οργανισμού, αναλύει τα όργανα, κύρια και επικουρικά, καθώς και τα σώματα που σχετίζονται με τον ΟΣΠ, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, η Ακαδημαϊκή Συνεργασία, το Διεθνές Κέντρο Μελετών του Ευξείνου Πόντου και τα Θυγατρικά Κέντρα. Εξετάζονται οι σχέσεις του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σύμφωνο Σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις Βαλτικές Χώρες και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας στον ΟΣΕΠ, ως το μόνο κράτος μέλος που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο συμπληρώνεται από Παράρτημα στο οποίο παρατίθενται όλα τα βασικά κείμενα του ΟΣΕΠ στην ελληνική γλώσσα.

Αφιερώνεται στη μνήμη του Γιάννου και του Νικόλα Κρανιδιώτη.