Οι προδικαστικές παραπομπές των Ελληνικών Δικαστηρίων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επιμέλεια: Π. Νάσκου - Περράκη / Α. Κουτσουφλιανιώτη
Χρονολογία έκδοσης: 2004
ISBN: 960-15-1242-X

Η παρούσα συλλογή περιλαμβάνει πενήντα πέντε υποθέσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο προδικαστικής παραπομπής από τα ελληνικά δικαστήρια στο ΔΕΚ κατά τη χρονική περίοδο 1985-2003. Για κάθε υπόθεση η συλλογή περιέχει τα προδικαστικά ερωτήματα του Έλληνα δικαστή, την απάντηση του ΔΕΚ και την εφαρμογή του κοινοτικού κανόνα στη συγκεκριμένη υπόθεση από τον Έλληνα δικαστή.

Ειδικότερα περιλαμβάνει: με το στοιχείο «α» τη μη οριστική απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου, με την οποία ο Έλληνας δικαστής θέτει στο ΔΕΚ τα συγκεκριμένα προδικαστικά ερωτήματα. Με το στοιχείο «β» τη δικαστική απόφαση του ΔΕΚ που απαντά στα προδικαστικά ερωτήματα του Έλληνα δικαστή ερμηνεύοντας το κοινοτικό δίκαιο, πρωτογενές ή παράγωγο, ή κρίνοντας την ισχύ του παράγωγου κοινοτικού δικαίου. Τέλος, με το στοιχείο «γ» την οριστική απόφαση του Έλληνα δικαστή που περαιώνει τη διαδικασία ενώπιόν του, δεσμευμένος από την ερμηνεία του ΔΕΚ του αφηρημένου κοινοτικού κανόνα στα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, τα οποία διαπιστώνει κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια, ανατρέποντας ενδεχομένως το αναμενόμενο αποτέλεσμα (απόφαση συμμόρφωσης). Επιπλέον, στο τέλος του τόμου παρατίθεται λημματικός κατάλογος αποφάσεων του ΔΕΚ και χρονολογικός πίνακας αποφάσεων.

Η παρούσα έκδοση συλλογής αποφάσεων αποβλέπει στην ενημέρωση των Ελλήνων νομικών για τη μέχρι τώρα πορεία των προδικαστικών παραπομπών που υπέβαλλαν τα ελληνικά δικαστήρια, αντικατοπτρίζοντας με πληρότητα τον διάλογο μεταξύ του Έλληνα δικαστή και του ΔΕΚ. Παράλληλα, θα μπορέσει ενδεχομένως να αποτελέσει το έναυσμα για την υποβολή περισσότερων προδικαστικών ερωτημάτων από τον Έλληνα δικαστή.