Οι κοινοτικοί κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις – Οδηγός –

Συγγραφέας: Ε. Μουαμελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου, Αικ. Σγουρίδου
Χρονολογία έκδοσης: 2002
ISBN: 960-8190-01-0

Η έκδοση αυτή αποτελεί έργο της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), η οποία συστάθηκε την 1.1.2002 και λειτουργεί στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ο Οδηγός για τις Κρατικές Ενισχύσεις συνιστά μία προσπάθεια κωδικοποίησης σε ευσύνοπτη μορφή των βασικότερων κοινοτικών κανόνων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις. Αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας των μελών της Μονάδας Ευτυχίας Μουαμελετζή, Σοφίας Παπαντωνιάδου και Αικατερίνης Σγουρίδου και είναι ενημερωμένος μέχρι την 15.6.2002. Πρωταρχικός στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό «εργαλείο» για τις διάφορες αρχές και κρατικούς φορείς, όταν χορηγούν ενισχύσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η μορφή του είναι πρακτική και εμπλουτισμένη με παραδείγματα, καθώς στοχεύει να επισημάνει στις διάφορες αρχές και κρατικούς φορείς που χορηγούν ενισχύσεις τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει των κοινοτικών διατάξεων. Περιλαμβάνει απαραίτητες πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές, ενώ δίνει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, ώστε να αποφεύγονται σημαντικά λάθη και παραλείψεις. Ο Oδηγός απευθύνεται, επίσης, στις επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις από τη λήψη παράνομων κρατικών ενισχύσεων, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, οι κυρώσεις της Επιτροπής φθάνουν μέχρι και την έντοκη επιστροφή της ενίσχυσης από την επιχείρηση. Η ύλη του Οδηγού περιλαμβάνει τους γενικούς κοινοτικούς κανόνες ουσίας σχετικά με την έννοια και τη συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και τη διαδικασία έγκρισής τους, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται στους ειδικούς κανόνες για επιμέρους κατηγορίες ενισχύσεων και στις ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευθεί τον Οδηγό από τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ (Δ/νση: Τ.Θ. 14, 551 02 Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη, τηλ: 0310-486.947, fax: 0310-476.105,
e-mail: [email protected]).