Οι δημόσιες συμβάσεις στο κοινοτικό δίκαιο – πρόσφατες εξελίξεις (πρακτικά ημερίδας, 1 Νοεμβρίου 2007)

Επιμέλεια: Βερβενιώτης Παναγιώτης
Χρονολογία έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-15-2083-4

Το έργο περιλαμβάνει τα πρακτικά και τις εισηγήσεις της ημερίδας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).
Στις εισηγήσεις των ομιλητών παρουσιάζονται και αναλύονται εκτενώς όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.