Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία – Πρακτικά Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 18-22 Μαρτίου 1996)

Επιμέλεια: Δ. Αναγνωστοπούλου /Α. Ταρασσίδου
Πρόλογος: Κ. Ιωάννου
Χρονολογία έκδοσης: 1999
ISBN: 960-232-985-8

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις ομιλίες Ελλήνων και Ρουμάνων εισηγητών που κάλυψαν τα βασικά θέματα σχετικά με τις ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1996 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Δικηγόρων Ρουμανίας. Η παρούσα έκδοση αναλύει το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στη Ρουμανία, τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης στη Ρουμανία, τη λειτουργία επιχείρησης στη Ρουμανία (εταιρικό, φορολογικό, εμπορικό, εργατικό, πτωχευτικό και τραπεζικό δίκαιο), και την επίλυση διαφορών στα δικαστήρια της Ρουμανίας. Η έκδοση συμπληρώνεται με την παράθεση δύο παραρτημάτων με γενικές πληροφορίες για τη Ρουμανία και το υπ?αριθμόν 31/16.6.1997 Κυβερνητικό Διάταγμα «περί ξένων επενδύσεων στη Ρουμανία».