Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

Συγγραφέας: Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου / Α. Στρατή / Ε. Μουαμελετζή / Δ. Αναγνωστοπούλου
Πρόλογος: Ευ. Βενιζέλος
Χρονολογία έκδοσης: 2001
ISBN: 960-15-0583-0

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το προϊόν έρευνας-μελέτης που ανατέθηκε στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το προλογίζουν ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Δικαστής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής.

Ο πλούτος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η ιδιότητα της Ελλάδας ως χώρας «εξαγωγής» πολιτιστικών αγαθών, καθιστούν αυτονόητα σημαντική τη μελέτη του νομικού πλαισίου της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτιστικών αγαθών και της επιστροφής ή απόδοσής τους στο κράτος προέλευσης σε περίπτωση παράνομης διακίνησης.

Αν και η προσέγγιση του βιβλίου είναι κατ?αρχήν νομική, οι ευρύτερες ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές χρησιμεύουν στην ολοκληρωμένη θεώρηση των προβλημάτων. Εκτός από τη συστηματοποίηση των σχετικών διατάξεων του δημοσίου διεθνούς δικαίου και του κοινοτικού δικαίου, εξετάζονται και αξιολογούνται οι ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η συμβατότητά τους με τις διεθνείς, αλλά κυρίως τις κοινοτικές διατάξεις, ενόψει της ψήφισης του νέου νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα επιμέρους κεφάλαια αναφέρονται στην έννοια του πολιτιστικού αγαθού (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δίδουν οι διεθνείς και οι περιφερειακές συμβάσεις), στο ελληνικό καθεστώς προστασίας (τόσο το ισχύον όσο και το σχέδιο νόμου), στη νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών (με αναφορά και στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3911/92 σχετικά με την εξαγωγή πολιτισττικών αγαθών) και στο νομικό πλαίσιο επιστροφής των παρανόμως αφαιρεθέντων πολιτιστικών αγαθών (με έμφαση στην Οδηγία 93/7/ΕΟΚ και στο π.δ. 133/98 που την μεταφέρει στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και με παράθεση της νομολογίας που συναντάται στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου). Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη διατύπωση ορισμένων προτάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των (κινητών κυρίως) πολιτιστικών αγαθών και στη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με τις διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις της. Την έκδοση συμπληρώνουν ενδεικτική βιβλιογραφία με τα σημαντικότερα συγγράμματα, μελέτες και άρθρα, καθώς και παράρτημα με τα βασικά κείμενα (ελληνικά, διεθνή και κοινοτικά) που αναλύονται στη μελέτη.